فایل ورد بررسي مقايسه مدلهاي مخاطره باديدگاه سنتي پيش بيني ورشکستگي دربورس اوراق بهادارتهران بااستفاده ازرگرسيون لجستيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...


لینک کمکی