فایل ورد تحليل رفتار مشتريان با استفاده از دسته بندي براساس مدل LRFM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...


لینک کمکی