فایل ورد مقاله راهکار روش محاسباتي – مقايسه اي، در بررسي مقايسه اي طيف هاي XRD مربوط به بلورهاي MnCl2.4H2O يک ماده ي رشد يافته در شرايط متفاوت( مغناطيسي تحت اثر ميدان مغناطيسي و عدم حضور آن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...


لینک کمکی