فایل ورد مقاله بررسي اثررواناب حوضه هاي بالا دست شهري مطالعه موردي: حوضه شهرکرج

ارد بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي اثررواناب حوضه هاي بالا دست شهري مطالعه موردي: حوضه شهرکرج : محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): آرش باستانی اله آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی عمرانعبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهوازمجید حسینی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری چکیده: بررسی میزان مشارکت زیرحوضه های مختلف یک آبخیز درتعیین دبی و حجم سیلاب و تاثیر آن برخروجی حوضه های آبخیز یکی از مهمترین اقدامات برای مدیریت حوضه های آبخیز به شمار میرود که درحوضه های شهری توجه کمتری به آن شده است دراین مطالعه به بررسی اثرسیلاب حوضه های بالا دست شهرکرج پرداخته ش

فایل ورد دستورالعمل هاي ساختار کالبدي در معماري مسکوني کرمان

س یا همایش : کنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهرتعداد صفحات :10چکیده مقاله: مسکن که عنصر اصلی زندگی در محلات شهر محسوب می شده و کل نظام خدمت رسانی مراکز محله را به خود اختصاص می دهد،به دلیل روابط پیچیده درونی و کیفیت ارزنده ای که در شناخت مفاهیم معماری شهرهای قدیم ایران ارائه می دهد،نیاز به مطالعه اساسی دارد.از طرفی دگرگونی اجتماعی اقتصادی ایران و از آن طریق معماری، به شکل بندی جدیدی از روابط انجامیده است، ولی به سبب قطع فرایند تاریخی و طبیعی آن، همانی نیست که می بایستی از دل تحول تاریخی شهر زاده می شد.در صورتی که برای پایداری اجتماعی س

فایل ورد مقاله بررسي ميزان برخورداري کتاب‌هاي فارسي دوره‌ي ابتدايي از مؤلفه‌هاي خلاقيت

ین تحقیق، بررسی میزان برخورداری کتاب‌های فارسی دوره‌ی ابتدایی از مولفه‌های خلاقیت، بر اساس دید گاه‌های گیلفورد و بیکاردز است. پس از مشخص کردن مولفه‌های مورد نظر، از دیدگاه گیلفورد و بیکاردز به عنوان ملاک‌های تحلیل و تعیین بند هر درس به عنوان واحد تحلیل، با استفاده از تکنیک ویلیام رومی، به تحلیل محتوای متن، پرسش‌ها و تصاویر پنج کتاب مذکور اقدام شد. نتایج تحلیل نشان داد، که میزان توجه به خلاقیت در کتاب‌های اول و دوم ابتدایی در حد پایین تر از متوسط (ضریب درگیری پایین‌تر از 1) و کتاب‌های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی در حد بالا تر از