فایل ورد مطالعه کيفي خشونت عليه زنان: به کارگيري روش شناسي نظريه زمينه اي

یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي و جامعه شناسيتعداد صفحات :9چکیده مقاله: این تحقیق به دنبال این است که با بهره گیری از رویکردتفسیرگرایی اجتماعی به بررسی شرایط تسهیلگر خشونت علیه زنان در میان زنان بلوچ در شهرستان ایرانشهر بپردازد. داده های پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گرد آوری شده است، برای تجزیه و تحلیل داده ها و رسیدن به نظریه نهایی از روش شناسی نظریه زمینه ای بهره گرفته شده است . روش نمونه گیری کیفی هدفمند و نمونه گیری نظری است. بااستفاده از معیار اشباع نظری 18 نفر از زنان خشونت دیده که به دادگاه مراجعه کرده اند، در این

فایل ورد تخمين تابع هزينه بيمارستان هاي استان ايلام طي سال هاي 91-1382

یه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلامتعداد صفحات :12مقدمه: بیمارستان به عنوان یک واحد اقتصادی با ابعاد مختلف هزینه و درآمد مواجه است. از طرفی دیگر، همواره هزینه بهداشت و درمان بخش عمده ای از سبد هزینه ای هر خانوار را به خود اختصاص می دهد. از این رو، همواره بیمارستان ها ناگزیرند برای افزایش کارایی و ارتقا بهره وری از تجزیه و تحلیل های اقتصادی بویژه تحلیل هزینه- فایده استفاده نمایند لذا شناخت و اگاهی مدیران این موسسات از تابع هزینه بیمارستان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.مواد و روشها: در این مقاله سعی شده با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی و با استفاده

فایل ورد بررسي ارتعاشات و صدمات ناشي از حرکات شناورهاي تندرو بر سلامتي انسان

یا همایش : چهارمين همايش ملي شناورهاي تندروتعداد صفحات :6چکیده مقاله: ارتعاشات اضافی در شناور می تواند باعث بروز یا افزایش خرابی تجهیزات وسازه یا وارد آمدن آسیب به خدمه و افراد روی شناور شود. استفاده عملیاتی شناورهای تندرو موجب ایجاد صدمه فیزیکی به خدمه شده و در نتیجه کاهش عملکرد را به همراه خواهد داشت. مطابق یافته های تحقیق،درصد بسیاری از خدمه، به درد در ناحیه زانو، پشت و گردن دچار می باشند که به دلیل فقدان یک صندلی و کابین ارگونومیک است. نتایج این تحقیق می تواند کمکی برای طراحی، ساخت، خرید و نیز بهبود ابعاد داخلی شناورها )در ناحیه صندلی و کاب